Η ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. έχει δυναμική παρουσία στο χώρο της αποχέτευσης, της ύδρευσης και της άρδευσης στην αγορά της Μακεδονίας και της Θράκης.